Koučing holistického zdravia: Čo to je a ako vám pomôže?

O koučingu sa v súčasnosti začína hovoriť čoraz viac, no mnohí aj napriek tomu nevedia, čo sa pod týmto označením skutočne skrýva. Jedným slovom sa to opísať nedá, pretože existujú viaceré typy koučingu. Spoločným cieľom väčšiny z nich je však odhaliť riešenia na jednotlivé životné situácie. Čo je koučing a aká je moja filozofia?

Zdieľať

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Čo je koučing?

Koučing je pre vás možno niečo nové, no v zahraničí ide o úplne bežnú vec. Využívajú ho nielen jednotlivci, ale aj veľké spoločnosti. Vďaka nemu dokážete vydať zo seba to najlepšie a nájsť v sebe skrytý potenciál v súkromnom aj pracovnom živote. 

Kouč vám pomôže odhaliť riešenia a možnosti, ktoré v živote máte, no zatiaľ ich nevidíte. Koučing ako metóda sa zameriava na riešenia. Pracuje s vaším potenciálom pomocou kladenia správnych otázok, ktoré majú podnecovať premýšľanie. To má za následok, že si jasnejšie uvedomíte isté skutočnosti. Vďaka tomu sa viete zdokonaľovať a objavovať svoje silné stránky, o ktorých ste doteraz nevedeli. Kouč je nezaujatý, preto vie, ako jednotlivé otázky položiť, aby získal požadovaný výsledok.

Niektorí si môžu koučing mýliť s terapiou u psychológa. V skutočnosti ide o dve veľmi odlišné veci:

 1. V rámci terapie sa spravidla liečia vážnejšie psychické stavy, napríklad depresie, úzkosti alebo posttraumatická stresová porucha (PTSD). 
 2. Koučing sa zameriava na hľadanie nových riešení a možností vo vašom živote. Na začiatku si vždy s koučom vyberiete určité ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Následne na nich spoločne pracujete. Takýmto spôsobom sa zisťuje, aké máte možnosti a ako odhaliť váš potenciál, prípadne ho podporiť.

Koučing a terapia u psychológa sa však môžu veľmi dobre dopĺňať. Dôvod je ten, že vaše návyky a životný štýl vo veľkom ovplyvňujú to, ako sa cítite.

 

Ako koučujem ja?

Pri hľadaní informácií sa môžete stretnúť s viacerými typmi koučingu. Mojím zameraním je koučing podľa protokolu Transformational Nutrition ® (Transformačná výživa). Základom je holistický prístup a práca na všetkých troch úrovniach bytia:

 • fyzickej,
 • mentálnej,
 • duševnej.

Holistický prístup je filozofia celostnosti. Zameriava sa na celok, nie časť. Holizmus je obľúbený v mnohých oblastiach. Najčastejšie sa využíva v rámci liečenia a zdravého životného štýlu.

Skutočná premena však neústi len z toho, čo máte na tanieri. Dôležité je napríklad aj spojenie s ďalšími osobami, ktoré vás vypočujú a zdieľajú rovnaké city. Práve to je dôvod, prečo je výživa nielen o tom, čo zjete, ale aj o tom, čo vás živí mentálne a duševne.

V praxi to znamená, že keď chcete zmenu, musíte pracovať na troch spomínaných stupňoch ľudskej existencie. 

Mojím hlavným cieľom je pomôcť vám žiť krajší a naplnenejší život. Získate tým viac fyzickej, mentálnej aj duševnej energie na veci, ktoré milujete.

Kľúčové je najmä vybudovanie správnych a zdravých návykov. Prostredníctvom nich môžete získať:

 • viac energie,
 • lepšie zdravie,
 • menej stresu a viac pokoja,
 • spokojnejší život.

Na všetko toto dokáže mať vplyv aj tá najmenšia zmena, ako napríklad dlhší spánok alebo správny denný režim. Pri koučovaní sa snažím vždy pozerať na celý problém komplexne ako na celok. Vďaka tomu dokážem prepojiť všetky tri úrovne vášho bytia, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

Tip

Prostredníctvom koučingu si vybudujete životný štýl, ktorý vás bude baviť. Ak cítite, že potrebujete vo svojom živote zmenu, 6-týždňový koučing holistického zdravia je to pravé pre vás.

 

Kedy je správny čas na koučing?

Koučing môžete vyskúšať kedykoľvek, keď zistíte, že chcete vo svojom živote niečo zmeniť alebo sa posunúť. Je úplne jedno, či ide o osobný, alebo pracovný život, prípadne mix oboch. 

Koučing je pre vás určený, ak sa túžite zlepšiť v niektorých životných oblastiach alebo keď neviete, ako v živote pokračovať ďalej. Počas niekoľkých sedení sa spolu porozprávame a nastavíme vám nové návyky vedúce k zvýšeniu životnej energie a zmene životného štýlu.

Každý koučovaný človek by si však mal uvedomiť dve vecí:

 1. Musí si skutočne želať nejakú zmenu a byť ochotný pre ňu niečo urobiť. 
 2. Verí v koučing a uvedomuje si, že človek dokáže zmeniť len to, na čo má priamy vplyv. Nie všetko v živote sa dá ovplyvniť. Pri veciach, ktoré sa zmeniť nedajú, dokážeme nastaviť myseľ tak, aby ich v pokoji prijala.
 

Ako koučing prebieha?

Keď zistíte, že je správny čas na to, aby ste vo svojom živote niečo zmenili, začneme 6-týždňovým koučingom. V rámci neho je šesť koučovacích stretnutí, ktoré môžu byť online aj offline. Počas týchto stretnutí vám odpoviem na všetky vaše otázky a nejasnosti. 

Ak máte pred kúpou nejaké otázky, využite 20-minútovú konzultáciu zadarmo. V nej si prejdeme detaily a zistíme, ako spoluprácu nastaviť, aby vám priniesla želané výsledky.

Po zakúpení balíčka nasleduje niekoľko krokov:

 • Dotazník – ako prvé obdržíte dotazník, v ktorom vyplníte informácie o vašom životnom štýle a pošlete ho pred prvým stretnutím.
 • Nastavenie cieľov – na prvom koučingu si ujasníme, čo chcete zmeniť a aká je vaša skutočná motivácia. Následne nastavíme vaše ciele. V ďalšom kroku vyberiem stratégiu, podľa ktorej budeme ďalšie týždne pracovať na dosiahnutí zadaných cieľov.
 • Práca na cieľoch – počas sedení sa zameriavame najmä na kontrolu a pokrok stanovených cieľov, riešime prekážky, ktoré sa môžu vyskytnúť, hľadáme riešenia a nastavujeme ďalšie kroky.

Správne nastavenie cieľov je pre úspech a dosiahnutie vytúžených zmien kľúčové. Nemusí to byť však jednoduché, preto tak urobíme spolu. Počas plnenia jednotlivých úloh dohliadam na celý proces a motivujem k práci. Keď sa vyskytnú prekážky, hľadáme stratégie, ako ich odstrániť.

 

Vyskúšajme si to spolu

Koučing dokáže pomôcť v mnohých životných oblastiach. Má veľa výhod a je určený každému, kto chce niečo zmeniť. Vyskúšajme si vzájomnú spoluprácu. Poďme nastaviť a plniť vaše ciele.